Dansk som andetsprog

Vejlednings- og opkvalificeringstilbud til flygtninge og indvandrere med særlige behov

Tag Fat er et unikt undervisningstilbud til flygtninge og indvandrere, som har udfordringer af fysisk, psykisk eller social art, der gør at de ikke profiterer af almindelige danskuddannelsestilbud. Det kan dreje sig om traumer, indlæringsvanskeligheder, kognitive udfordringer, sociale problemer, sygdom og andet.

Tag Fat

Et helhedsorienteret kursustilbud til personer med særlige behov

Tag Fat er et unikt undervisningstilbud til flygtninge og indvandrere, som har udfordringer af fysisk, psykisk eller social art, der gør, at de ikke profiterer af almindelige danskuddannelsestilbud. Det kan dreje sig om traumer, indlæringsvanskeligheder, kognitive udfordringer, sociale problemer, sygdom og andet.

Hos Tag Fat har vi desuden tæt opfølgning med den enkelte kursists faglige, sociale og personlige udvikling, og vi er løbende i kontakt med den henvisende kommune i løbet af processen. Vi udarbejder halvårlige statusrapporter, ligesom vi afholder statussamtaler med sagsbehandlere i forløbet.

Vi tilbyder

I forbindelse med vores undervisning tilbyder vi en række ydelser, der alle er tænkt med i vores proces fra start. Alle kursister har mulighed for psykologsamtaler med vores psykolog. Derudover er der rådgivning og
sparring med alle i vores team.

Danskuddannelse

Ifølge danskuddannelsesloven med modultest og afsluttende prøver i Danskuddannelse 1, 2 og 3. Undervisningen foregår på små hold og er tilrettelagt efter den enkeltes niveau.

Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)

For unge der er bevilliget STU, men ikke har tilstrækkeligt dansk til at kunne deltage i undervisning og praktik i ordinære tilbud.

Psykologsamtaler

Behandling og samtaler ved psykolog er en integreret del af Tag Fat og tilbydes alle kursister, som ønsker det. Vi har en fast psykolog tilknyttet vores skole, der tilbyder ugentlige samtaler til alle kursister. Mange af vores kursister har især behov for støttende samtaler, til at få overblik over deres livssituation, samt konkrete redskaber til at håndtere stress, angst, søvnbesvær mm.

Vejledning og udslusning

Hovedparten af vores kursister bliver sluset direkte videre i job eller øvrig uddannelse. Alle kursister får uddannelses- og jobvejledning både individuelt og i grupper. Der arbejdes med CV-skrivning, JobNet og jobsøgning. Derudover arbejder vi med “snusepraktikker”, og er behjælpelige i forhold til igangsættelse af og fastholdelse på de praktikker som igangsættes af jobcentre.

Mentor

Vi har haft stor succes med at fastholde unge på en uddannelsesinstitution efter endt forløb på Tag Fat ved hjælp af fastholdelsesmentorer, hvor vi mødes med kursisten en til to gange om ugen og hjælper med lektier og alt det der hører til, når man skal lære at begå sig på en dansk uddannelsesinstitution.

Kontaktlærer

Alle kursister har en kontaktlærer på skolen, som hjælper med praktiske og personlige problemer. De får hjælp til kommunikation med offentlige myndigheder, børns skole, regninger, NemID, lægeaftaler med meget mere.

Andre fag

Andre fag som psykoedukation, matematik, IT og valgfag som hygiejnekursus med diplom og fitness og yoga.
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.