Dansk som andetsprog

Danskuddannelse

Læs mere om vores tilbud i forhold til danskuddannelse.

Danskuddannelsestilbud

Vi underviser i Danskuddannelse 1, 2 og 3 efter lov om danskuddannelse. Der bliver løbende afholdt modultest på skolen i samarbejde med Vestegnens Sprog og Kompetencecenter, som også står for at have vores kursister til de afsluttende Prøve i Dansk 1, 2 og 3.

Alt efter behov og forudsætninger kan man deltage i undervisningen 1-5 dage om ugen. De fleste af vores kursister går i skole alle fem dage.
Skolen er åben alle dage fra kl. 9- 16 og undervisningen er mellem kl. 10 og kl. 14. Kursisterne er velkomne til at være på skolen i hele åbningstiden, hvor de før og efter undervisning kan lave lektier og få hjælp til praktiske og personlige problemer.

Vi underviser også i matematik, psykoedukation og praktisk IT som en integreret del af danskundervisningen. Det er muligt at tage eksamen i FVU-matematik trin 1 og 2, hvilket vi samarbejder med KVUC om. Derudover har vi tilvalgsfag såsom yoga, fitness og hygiejnekursus.

Helhedsorienteret indsats

På Tag Fat tager vi udgangspunkt i vores kursisters forskellige baggrunde, forudsætninger og behov, når vi tilrettelægger undervisningen til den enkelte. Der bliver undervist på små hold med 4-6 kursister, og det trygge miljø er grobunden for de tillidsfulde relationer mellem kursister og personale, som er afgørende for kursisternes fremgang.

For at blive integreret i det danske samfund, er det altafgørende at lære at tale dansk. Men det er meget svært at lære et nyt sprog, hvis man har for mange problemstillinger at slås med. Erfaringsmæssigt ved vi, at vores håndholdte tilgang, hvor vi hjælper med at rydde sten af vejen for og med kursisterne, er vejen til dansk for vores målgruppe.

Alle kursister er derfor tilknyttet en kontaktlærer, som hjælper dem med kontakt til offentlige myndigheder, betaling af regninger, bestilling af lægetider med mere.

Målet med kontaktlærerordningen er dels at afværge bekymringer her og nu, som kan blokere for koncentrationen i undervisningen og dels at gøre kursisten selvhjulpen til selv at kunne håndtere praktiske og administrative udfordringer.

Hvor det er nødvendigt tager vi også med på besøg hos lægen, praktikstedet, behandlingsstedet eller andet, hvor kursisten har brug for støtte.

Psykologbehandling

Vi har en fast psykolog tilknyttet skolen og alle kursister har mulighed for at deltage i ugentlige psykologsamtaler.

Vores psykolog har mange års erfaring i samtaler med og behandling af traumatiserede flygtninge.

Mange af vores kursister har især brug for coachende og støttende samtaler til at få overblik over deres livssituation og konkrete redskaber til at håndtere stress, angst, søvnbesvær, tankemylder mm.

Vejledning

Alle kursister får uddannelse- og jobvejledning, både individuelt og i grupper. Hovedparten af Tag Fats kursister bliver sluset direkte videre i job eller uddannelse.

Der arbejdes med CV-skrivning, JobNet og jobsøgning. De bliver orienteret om uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet og om hvilke muligheder der er for job og uddannelse efter Tag Fat. Vi samarbejder med jobcentrene om tilvejebringelse af og fastholdelse på praktikpladser.

Kontakt os og hør mere om vores tilbud

Kunne du tænke dig at høre mere om et eller flere af vores tilbud, er du velkommen til at kontakte os. Udfyld formularen herunder, send os en mail eller ring til os – så besvarer vi hurtigt dine spørgsmål.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.